French Roulette

Fransk Roulette, även kallad Europeisk Roulette är en variant av roulette med sitt ursprung från Europa. Reglerna i fransk roulette skiljer sig något från andra rouletteversioner. I fransk roulette så finns det 37 stycken fack, numrerade från 0 till 36. Där nollans fack är grönt, och vartannat fack av de resterande 1-36 är svart och vartannat rött. Av de röda facken så har åtta stycken jämna nummer och tio stycken udda nummer. För de svarta fälten blir det då tvärt om och det finns åtta udda och tio jämna. Det finns ett system med vilken färg siffrorna har. Från 1 till 10 och 19-28 så har alla udda siffror röd färg och alla jämna svart. Från 11-18 och från 29-36 så har alla udda nummer svarta fack och alla jämna är röda. Det verkar inte finnas någon bestämd nummerföljd på siffrorna men man kan se vissa mönster. En låg siffra har ofta en hög siffra bredvid sig. Trots det så känns placeringen av siffrorna väldigt slumpmässig.

frenchrouletteDet som i första hand skiljer fransk roulette från andra varianter är det som är beskrivet ovan. Hjulet ser annorlunda ut, siffrorna är spridda olika runt roulette hjulet och det finns bara en grön nolla. Utöver det spelar alla typer av roulette på i stort sett samma sätt. Croupiern sätter snurr på hjulet åt ena hållet och roulettekulan åt andra hållet. Spelarna placerar sina betts och det gäller att gissa vilken ruta kulan kommer att hamna i. Man kan antingen betta på vilken färg facket som kulan kommer att hamna i har eller vilket nummer. Satsar man på vilken färg så har man ungefär 50% chans att gissa rätt eftersom det finns 18 röda och 18 svarta fack och bara ett grönt. Riktigt 50% blir det inte utan snarare 49%.

Man kan också satsa på sekvenser på hjulet så om man inte vill gissa på exakt vilken siffra kulan kommer att stanna så kan man satsa på ett en del av hjulet. Då täcker man kanske 4-6 nummer som ligger bredvid varandra på hjulet. Det är inte lätt att gissa vilket nummer kulan ska hamna i men det är ett väldigt kul spel att roa sig med.