Double ball Roulette

Som namnet avslöjar använder man två bollar i Double Ball Roulette. Istället för att snurra med en roulettekula så använder man två. Strax efter att man satt den första bollen i spel skickar man också in en nästa kula. Om man spelar double ball roulette på ett landbaserat casino så använder man tryckluft för att sätta bollarna i spel och dessa skjuts ut nästan samtidigt så att den andra bollen följer den första. Annars hade man lätt lyckats få bollarna att krocka men eftersom de skjuts ut med exakt samma hastighet så fungerar det bra. När man spelar på nätet så sker det hela digitalt och då skjuts först den ena bollen ut och sedan får man som spelare klicka på en knapp då den andra bollen ska skjutas ut. Det är gjort så att dessa inte ska kollidera i banan.

collrouletteI amerikansk roulette där man har två nollor så är det 38 olika fack som bollarna kan hamna i. Frågan är, är oddsen fortfarande 1/38 att bollarna ska hamna i samma fack? På Global Gaming Expo 2013 så blev tillverkaren av spelet utfrågad om detta och han hävdade med bestämdhet att oddsen var 1/38. Oberoende labb hade gjort tester där de snurrat bollarna tiotusentals gånger för att kontrollera hur allting fungerade och deras resultat var, som förväntat, att chansen att bollarna hamnar i samma fack är 1/38. Det här är dock förutsatt att deras slutgiltiga fack är helt oberoende av den andra kulan. Jag tänker att kulorna kan ju studsa mot varandra och dessutom så om en kula hamnar i ett fack först, så borde sannolikheten att den andra kulan hamnar där sjunka eftersom när bollen ska hamna i facket, så kan den istället studsa mot den bollen som redan befinner sig där och därmed hamna i ett fack i närheten. Huruvida den här teorin har någon riktig bäring i verkligheten låter jag vara osagt men det känns inte som ett helt orimligt scenario.

Utöver antalet bollar så spelas spelet precis som vanlig roulette. Det är några skillnader i bettingen så som att utdelningen för specifika nummer sjunker något eftersom det är två bollar som kan hamna i ett fack istället för bara en. Dessutom så kan man nu gissa på svar, röd, eller en av varje. istället för bara svart och röd.